My English Vocabulary

Specifikace

Aplikace je určena pro českou verzi operačního systému Windows s platformou Net Framework 4 a vyšší verze. Její instalace spočívá ve zkopírování složky s programem na místo, kde ji chce uživatel provozovat, může to být i externí disk USB disk. Optimální umístění je hlavní složka přihlášeného uživatele k Windows. Aplikaci lze však nainstalovat do Program Files a sdílet s více uživateli PC, ale k tomu potřebuje uživatel oprávnění správce počítače, více hlavní nápověda aplikace.

Hlavní okno aplikace s přehledem o rozsahu slovní zásoby a informací o procvičování.

Hlavní okno aplikace

Bílý sloupec představuje dosud nezkoušená slovíčka a fráze. Sloupce s označením 1 – 5 jsou slovíčka a fráze podle posledního hodnocení. Uživatel by měl nová slovíčka z bílého sloupce přesouvat do sloupce s hodnocením 1. V pravé části přehledu jsou informace o zkoušení ke konkrétnímu dni. Uživatel si může nechat zobrazit kalendář a projít historii třeba několik let zpět a má přehled o vývoji své slovní zásoby. Rodiče se mohou podívat, kolik času v minulých dnech věnovalo jejich dítě procvičování. Časy jsou čisté a započítává se jen pružná komunikace s programem.

Copyright - © 2013 - 2017, F.K.