My English Vocabulary

Procvičování

Procvičování – učení slovíček a frází je hlavní funkcí tohoto programu. Výhoda počítačového řešení je nejen v tom, že vám počítač umožní jednoduše a přehledně zpracovávat tisíce položek, ale může vám nabídnout i inteligentní a účelné učení.

Dialog pro procvičování slovíček

Procvičování slovíček

Účelného učení lze dosáhnout dobrou spoluprací programu s uživatelem. Vedle programu, který hodnotí to, zda uživatel odpověděl správně a v limitu, provádí hodnocení i uživatel. Jako škála se zde používá klasické školní hodnocení a tímto hodnocením uživatel programu sděluje, jak si je jistý ve znalosti výrazu a program mu na základě této informace sestavuje dávky k procvičování. Čím horší hodnocení, tím častěji se bude uživatel s výrazem setkávat.

Ovládání je navrženo tak, aby uživatel píšící všemi deseti, mohl projít cvičením bez nutnosti sahat na myš. Procvičováním se lze i jen takříkajíc prolistovat, kdy si uživatel slovíčka jen prohlíží a hodnotí svou znalost. To lze jak pomocí myši, tak k tomu postačí pravá ruka na numerické klávesnici a klávesy Enter a hodnotící 1 – 5.

Dialog, kterým si může uživatel nastavit pametry pro procvičování slovíček.

Nastavení

Vedle položek, jako je výběr skupin pro procvičování, počet nových slovíček nebo slovíček na opakování v jedné dávce, si může uživatel nastavit používání pomocníků při řešení. Patří k nim maska, průběžná kontrola a automatické přečtení anglického výrazu. Maska odhalí počty znaků, slov, apostrof a podobně. Průběžná kontrola informuje již o prvním chybném znaku. Automatické čtení každého výrazu zvláště u frází může zdržovat a tak je lépe u tohoto pomocníka používat volání jen k jednotlivým případům pomoci horké klávesy.


Copyright - © 2013 - 2017, F.K.