My English Vocabulary

Ostatní

Nabízená verze obsahuje asi dva tisíce slovíček a pět set frází, aby si zájemce mohl program vyzkoušet. Další skupiny slovíček a frází si musí uživatel vytvářet sám podle své potřeby, případně vyměňovat s těmi, kteří se orientují na stejnou problematiku - obor. Skupiny slovíček si lze vytvářet i podle lekcí, učebnic nebo gramatických jevů, například podmínkové věty, časy a podobně. Program je v tomto otevřen a záleží jen na uživateli a jeho potřebách.

Autor nepočítá s výraznější přestavbou nebo rozšiřováním programu, ale jen s drobnějšími úpravami. Se současnou podobou programu je uživatelsky spokojen a k větší přestavbě by sáhl jen v tom případě, kdyby si to vyžádaly změny v budoucích verzích operačního systému. Aplikace nemá kontakt na svého autora ani nějaké své webové stránky a tak pokud bude mít uživatel zájem o aktualizace, tak si je musí ohlídat sám.

Copyright - © 2013 - 2017, F.K.