My English Vocabulary

Správa slovíček a frází

K základním funkcím programu patří správa slovíček a frází. Obrázek ukazuje dialog se seznamy slovíček členěných do skupin.

Správa slovíček

Skupiny si může uživatel vytvářet podle své potřeby. Nejčastěji asi tématicky, ale například studenti mohou soubor členit podle lekcí nebo ročníků. Program disponuje standardními funkcemi pro editaci seznamů jako je vkládání, úprava, rušení a třídění položek. Položky lze pořizovat a upravovat i vně aplikace. Následující dva obrázky představují dialogy pro export a import.

Export


Import

Tyto funkce lze využít pro výměnu skupin položek mezi uživateli programu. Přenášený formát TXT soubor s kódováním Windows-1250, český výraz od anglického oddělený tabulátorem.

Dialogy pro práci se slovíčky jsou velmi podobné dialogům pro správu frází. Rozdíl mezi slovíčky a frázemi je především v délce textů, slovíčko může být dlouhé 24 znaků, fráze 60 znaků.


Copyright - © 2013 - 2017, F.K.