Anglická slovíčka a fráze

Nastavení

Uživatelské prostředí: Tmavé Světlé

Pro procvičování používat slovníky: uživatele aplikace

Procvičování slovíček


Přečíst každé anglickké slovíčko. Hlas při nápovědě (alt-h).


Procvičování frází


Přečíst každou anglickou frázi. Hlas při nápovědě (alt-h).


Dostupné hlasy:


Copyright - © 2017, F.K.